เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายปฐมพงศ์ สังข์สร ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านป่าเร็ด

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิศาสตร์น่ารู้ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด