โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด : จัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดจัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุดให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนจัดทำสมุดเล่มเล็ก ค้นคว้าข้อมูลเพื่อตั้งคำถาม ,ระบายสีจากภาพ , ที่คั่นหนังสือ