โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560

โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560