โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก

โรงเรียนบ้านนาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก กับทางเทศบาลจะนะ ในระหว่างวันที่ 24- 30 สิงหาคม 2560