งานครบรอบ 60 ปี โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ในวันที่ 2 กันยายน 2560

งานครบรอบ 60 ปี โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ อาคารประชุมชั่วคราวโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา โดยมีศิษย์เก่ามาร่วมทำบุญและพบปะเพื่อเตรียมจัดงานครบรอบ 60 ปีของโรงเรียนต่อไป