โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมอาเซียน

โรงเรียนบ้านนาจัดกิจกรรมอาเซียนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560