ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเร็ด

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเร็ด เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ตามโครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา