โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง : โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังได้จัดกิจกรรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินโดยการนำนักเรียนปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรถณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน