โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง : กีฬา - กรีฑาสีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

เมื่อวันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังได้จัดกิจกรรมกีฬา - กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนอีกด้วย สามารถติดตามภาพทั้งหมดได้จากลิงค์ต่อไปนี้ https://www.facebook.com/pg/chbpd/photos/?tab=album&album_id=1461428033951393