โรงเรียนบ้านสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

โรงเรียนบ้านสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน