โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดร่วมกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ร่วมกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560