โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว จัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย

ในวันศุกร์ ที่ 18/ส.ค./60 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย