โรงเรียนบ้านสุโสะ : ร่วมแข่งขันจรวดน้ำประจำปี ๒๕๖๐ อบจ.นศ.แอนด์โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสุโสะส่งนักเรียนร่วมแข่งขันจรวดน้ำประจำปี ๒๕๖๐ อบจ.นศ.แอนด์โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ ๑๑ ณ สนามโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลระดับที่ ๑ ประเภทยิงไกล ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) , ประเภทแม่นยำ ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) คว้ารางวัลระดับที่ ๔ ,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทยิงไกล คว้ารางวัลระดับที่ ๓ และ ๔ และประเภทแม่นยำ คว้ารางวัลระดับที่ ๒