รร.ชุมชนบ้านนาทับ:ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

๗ ก.ค.๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับนำนักเรียนและบุคลากรถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๐