รร.ชุมชนบ้านนาทับ:กิจกรรมวิ่งเพื่อพ่อสานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑ ก.ค.๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อพ่อสานต่อแก้ไขหัญหายาเสพติด