โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยมีกิจกรรม อ่านสาสน์นายกรัฐมนตรี ให้นักเรียนแต่งคำขวัญ จัดบอร์ดพระราชกรณียกิจที่สำคัญของ ร.9 ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด จัดทำป้ายรณรงค์ยาเสพติด