โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2560

โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 โดยมีนายกอบต.น้ำขาว เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีนักเรียน คณะครู ศูนย์อบต.น้ำขาว ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย