โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว จัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่

โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว จัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดบอร์ด แต่งกลอน วาดภาพ ระบายสี ตอบปัญหา การแต่งกายตามตัวละคร และการแสดงละคร