โรงเรียนบ้านสุโสะ : กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่่ ๖ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสุโสะได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา จินดาวงศ์ ปลัดอาวุโสที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อยมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน อบต.ธารคีรี รพ.สต.ตาฆอ คณะกรรมการสถานศึกษา และ มว.ฉก.ตชด.๔๓๑๓ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธฺ์ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน