โรงเรียนวัดวังไทรถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังไทร

โรงเรียนวัดวังไทรถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังไทร ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา