โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด: กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดนำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ในวันพฤหัสที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดใหม่ และวัดควนมิตร เพื่อสืบสานประเพณีตามพระพุทธศาสนา