โรงเรียนวัดวังไทรร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดวังไทร

โรงเรียนวัดวังไทรร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดวังไทร เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม