โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านนาร่วมกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ร่วมกับเทศบาลตำบลจะนะ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560