โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

-