โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด: ร่วมพิธีสวนสนามลูกเสือ

โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดนำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมพิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์