โรงเรียนบ้านสุโสะ : กีฬาสีภายในโรงเรียน

๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ นายทิวา สายกิ้มซ้วน ผอ.ร.ร.บ้านสุโสะ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข