โรงเรียนบ้านสุโสะ : มอบผลไม้

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐ นายทิวา สายกิ้มซ้วน ผอ.ร.ร.บ้านสุโสะ มอบผลไม้ให้ มว.ฉก.ตชด.๔๓๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์หน่วยงานราชการ