เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์งานบ้านนาวิชาการระหว่างวันที่ 10-11กุมภาพันธ์ 2553  
โรงเรียนบ้านป่าโอนร่วมกับผู้ปกครองจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553  
โรงเรียนบ้านนาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลอำเภอจะนะ  
วันที่ 8 มกราคม 2553 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2553 ณ เทศบาลตำบลลำไพล  
โรงเรียนบ้านกรงอิตำเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553  
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม  
โรงเรียนบ้านสุโสะ อำเภอสะบ้าย้อย จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553  
โรงเรียน เครือข่ายสามตำบล จัดงานวันเด็ก  
งานมหกรรมวิชาการเครือข่าย สามตำบล ครั้งที่ 1  
โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุด  
โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ฺเพื่อการเรียนการสอน  
อวยพรปีใหม่  
โรงเรียนสะบ้าย้อยเข้าอวยพรปีใหม่ ผอ. สพท.สข.3  
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านนาม่วง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
กิจกรรมวันพ่อ โรงเรียนบ้านนาม่วง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
กิจกรรมวันพ่อ โรงเรียนบ้านนาม่วง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
โรงเรียนจะนะชนูปถัมถ์ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์โดยมี สส.นิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธาน  
โรงเรียนบ้านกรงอิตำจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2553  
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์จะจัดอบรมการใช้โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1-9 แบบง่ายที่สุด เร็วที่สุด