เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
ชุมชนบ้านนาทับ : ดาวเรืองเพื่อในหลวง ร.๙  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:จัดกิจกรรมโครงงานฐานวิจัยให้กับนักเรียน  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:แสดงความยินดีกับเหรียญทองระดับเขตพื้นที่จากการแข่งขันทักษะวิชาการ  
การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
วันนี้ 9 ตุลาคม 2560 $โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ฝึกปฏิบัติโปรแกรมคัดกรองนักเรียนด้วยระบบ mobile app กับระบบ e-wallet ธุรกรรมการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  
6 ตุลาคม 2560 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูบ้านควนเจดีย์ เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยระบบการรับ-จ่ายเงินแบบอิเล็คทรอนิคส์ ตามแนวนโยบายของรัฐ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ : กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 5  
โรงเรียนบ้านนา : งานมุทิตาจิตสดุดี  
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  
ร.ร.บ้านควนเจดีย์ :วันนี้ได้ทยอยนำต้นดาวเรืองอายุ 42 วัน มาจัดตกแต่งหน้า ร.ร.  
ร.ร.บ้านควนเจดีย์ : วันนี้ได้ทยอยนำต้นดาวเรืองที่ปลูกในถุง อายุ 3  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:กิจกรรมร่วมแสดงมุทิตาจิตงานวันเกษียณอายุราชการประจำปี2560  
โรงเรียนบ้านน้ำลัด:จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๐ ปี  
ชุมชนบ้านนาทับ : นมโรงเรียน  
ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  
โรงเรียนบ้านทุ่งครก จัดงานเกษียณอายุราชการ คุณครูอุดม ทองเพชรจันทร์  
โรงเรียนบ้านทุ่งครก จัดงานเกษียณอายุราชการ คุ๕รูอุดม ทองเพชรจันทร์  
โรงเรียนบ้านทุ่งครก จัดงานเกษียณอายุราชการ  
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย