เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด :จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร  
กีฬาโรงเรียนบ้านบาโหย  
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนวัดวังไทร ตลาดนัดหนูน้อยโรงเรียนวัดวังไทร  
โรงเรียนบ้านตูหยง เข้าร่วมโครงการอบรม อย.น้อยนักเรียน  
โรงเรียนบ้านตูหยง เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายลูกเสือต้านภัย ยาเสพติด  
โรงเรียนบ้านตูหยง เข้าร่วมโครงการสอนศิลป์ อิงธรรม ร่วมกับ กฟผ.  
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : ร่วมแข่งขันจรวดน้ำประจำปี ๒๕๖๐ อบจ.นศ.แอนด์โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ ๑๑  
รร.ชุมชนบ้านนาทับ:พัฒนาบารายพื้นที่ศาสนาในชุมชน  
รร.ชุมชนบ้านนาทับ:กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือฯ  
รร.ชุมชนบ้านนาทับ:พัฒนาวัดปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
รร.ชุมชนบ้านนาทับ:ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐  
รร.ชุมชนบ้านนาทับ:กิจกรรมวิ่งเพื่อพ่อสานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2560  
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว จัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่  
โรงเรียนบ้านสุโสะ : กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โรงเรียนวัดวังไทรถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังไทร  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด: กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
โรงเรียนวัดวังไทรร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดวังไทร