เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
โรงเรียนบ้านตูหยง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2560  
การแข่งขันทักษะวิชาการอำเภอจะนะ ปีการศึกษา 2560  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Academic Competition Rehearsals  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Beach Cleaning & Fish Releasing  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Open Our New Perspectives - EP.3 TK Park  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด : จัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Open Our New Perspectives - EP.2 Water Park  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Open Our New Perspectives - EP.1 Matha Foundation  
ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเร็ด  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ  
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก  
งานครบรอบ 60 ปี โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ในวันที่ 2 กันยายน 2560  
ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเร็ด  
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมอาเซียน  
ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเร็ด  
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง : โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง : กีฬา - กรีฑาสีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  
โรงเรียนบ้านสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดร่วมกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”