เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เป็นสนามสอบธรรมะ ทางก้าวหน้า  
โรงเรียนบ้านนา : การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2560  
เครือข่ายสถานศึกษาขุนแก่นไทรไตรมิตร จัดการประชุมพบปะคณะกรรมการ  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:สอบการอ่านการเขียนครั้งที่ 3  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:สอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา : มอบเกียรติบัตรนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่  
โรงเรียนบ้านนา : ก้าวคนละก้าว  
โรงเรียนบ้านนา : มอบเกียรติบัตรนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างเองเทพา จัดกิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทงในช่วงลดเวลา เพิ่มเวลารู้  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกรระดับจังหวัด&รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับสอง ครูที่ปรึกษายุวเกษตรกร  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดจัดกิจกรรมบูรณาการให้กับนักเรียนในวันลอยกระทง  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพาเข้ารับโล่และเกียรติบัตรยุวเกษตรอำเภอเทพา  
ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.สงขลาเขต3. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด อำเภอจะนะ  
(ดร.อาดุลย์ พรมแสง) ผอ.สพป.สข3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหว้าหลัง อำเภอจะนะ  
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์กับการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  
โรงเรียนบ้านกระอาน  
ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมตุลา - อาลัย