ประธานป.ป.ช.เยี่ยมชมโรงเรียนสุจริตประจำจังหวัดสงขลา 
การประชุมคณะทำงานจัดเต็นท์นิทรรศการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๒” 
การแข่งขันยิงปืนพัฒนาสัมพันธ์ ฉก.สงขลา – บุคลากรทางการศึกษา 
บริษัทโตโยต้าสงขลา จำกัด จัดพิธีมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านป่าชิง อ.จะนะ 
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนขนาดเล็ก 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 
ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 
สพป.สข.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" 
พิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายอำเภอสะบ้าย้อย 
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูดนตรี นาฏศิลป์สู่การเรียนการสอน รุ่นที่ ๒ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ที่เน้นทักษะการคิด 
ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอจะนะ 
การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
การประชุมคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ “ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ สพป.สงขลา เขต ๓ 
การประชุม รปภ.ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ 
พิธีเปิดอาคารละหมาด ของ สพป.สงขลา เขต ๓  
สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมงานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ การมีงานทำ จังหวัดชายแดนใต้ 
พิธีเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายอำเภอนาทวี 
พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้