@ สายตรง ผอ.สพป.สงลา เขต 3 @
นายอดุลย์ พรมแสง
  วัตถุประสงค์
       1. เพื่อ ถาม-ตอบ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 
  ขอสงวนสิทธิ์
       1. ตรวจสอบ ประเด็นคำถาม ก่อนนำเสนอสู่สาธารณะ
       2. ลบ ประเด็นคำถาม ที่มุ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรค์
 
 : เขียนคำถาม     ล็อกอินเข้าระบบ : ยังไม่ตอบ    : ตอบแล้ว
หน้า  1 หน้าที่ 1/1
   0003 สอบถามเงินเดือนของพนักงานราชการ - ก ไก่ (28 ต.ค. 2560)